اینترنت بانک

‫تعاون کارت‬

تعاون کارت

شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي با همکاري بانک سپه اقدام به ارائه کارت هاي مغناطيسي تعاون کارت نموده است. بمنظور استفاده از اين کارت متقاضي ضمن افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت تعاون کارت نزد يکي از شعب تعاوني اعتبار و اخذ کارت مغناطيسي تعاون کارت قادر خواهد بود از خدمات الکترونيکي اين کارت استفاده نمايد.(لازم به ذکر است کليه کارکنان گروه صنعتي ايران خودرو که در شعب و باجه‌هاي تعاوني اعتبار حساب سپرده دارند مي‌توانند با دريافت تعاون کارت از خدمات شبکه شتاب با پشتيباني بانک سپه استفاده نمايند .