اینترنت بانک

‫سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي‬

 

 

حساب قرض الحسنه پس انداز 

 

حساب قرض ­الحسنه پس انداز تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو با هدف پس انداز و برخورداري از اجر و پاداش اخروي و معنوي آن افتتاح مي گردد. صاحبان اين حساب ها مي توانند با افتتاح حساب  از هزاران جايزه ارزنده جشنواره (قرعه کشي) اين حساب ها بهره مند شوند. 

 

شرايط و ضوابط : 

 

* اشخاص حقيقي با رعايت مقرارت قابل قبول مي توانند در هر يك از شعب تعاوني اعتبار به نام خود مبادرت به افتتاح حساب نمايند. 

 

* تغيير در تعداد صاحبان حساب (انتقال بخشي از حساب به غير) مجاز مي باشد.

 

* افتتاح بيش از يک حساب براي هر يک از اعضاي تعاوني اعتبار امکان پذيرمي باشد.

 

* تعاوني اعتبار استرداد اصل مانده حساب را تعهد مي نمايد.

 

* به مانده اين حسابها، سودي تعلق نخواهد گرفت.

 

*  دارا بودن اهليت لازم براي افتتاح و برداشت از حساب (داشتن حداقل هجده سال سن)

 

مراحل افتتاح حساب : 

 

1. مراجعه متقاضي به شعبه جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز .

 

2. ارائه مدارك مورد نياز/ کارت ملي، شناسنامه، گذرنامه

 

3. احراز هويت متقاضي توسط شعبه

 

سالانه در بين صاحبان حساب هاي قرض الحسنه پس انداز قرعه‌كشي انجام شده و به برندگان جوايزي اعم از نقدي و غير نقدي براساس ضوابط و دستورالعملهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعطا مي گردد. شرط شرکت در قرعه کشي، دارا بودن حداقل مبلغ(که هرسال اعلام مي گردد) ، بمدت سه ماه متوالي مي باشد.