اینترنت بانک

‫سپرده سرمايه گذاري ويژه‬

 

حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه ويژه

حسابهاي سپرده سرمايه گذاري تعاوني اعتبار براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته هاي شما، با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب طراحي شده اند. تعاوني اعتبار با ارائه بالاترين نرخ سود علي الحساب در شبکه بانکي، که به صورت روزانه محاسبه و در پايان هر ماه به حساب شما واريز مي شود، افزايش سرمايه شما را از طريق سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي تامين مي نمايد.

* مدت حساب در مرحله اول حداقل سي روز از زمان افتتاح حساب است و تا زمان ابطال حساب توسط مشتري، ادامه دارد.

* مبناي محاسبه مدت براي تعيين سود سپرده‌گذار، روز افتتاح حساب است و محاسبه سود متعلقه، بصورت روزشمار انجام مي شود.

* تعاوني اعتبار استرداد اصل مانده حساب را تعهد مي نمايد.

* دريافت و پرداخت از حساب در هر زمان که سپرده گذار نياز داشته باشد، مجاز بوده و از طريق اوراق دفترچه و يا کارت­هاي طراحي شده كه بدين منظور در اختيار مشتري قرار گرفته، صورت مي پذيرد.

در راستاي اعمال سياستهاي پولي جديد بانک مرکزي و پاسخ به اعتماد سپرده گزاران نرخ سود علي الحساب اين سپرده به شرح زير مي باشد:

شرايط اختصاصي متقاضي / متقاضيان افتتاح حساب  

1.  عضويت در تعاوني اعتبار

2.  جهت برداشت از حساب، دارا بودن حداقل هجده سال سن توسط صاحب حساب الزامي است.

مراحل افتتاح حساب: 

1. مراجعه شخص متقاضي / متقاضيان افتتاح حساب ( ولي، قيم و يا وکيل قانوني وي با ارائه اصل مدارک معتبر) به يکي ازشعب تعاوني اعتبار براي افتتاح حساب

2.  احراز هويت متقاضي / متقاضيان افتتاح حساب با رويت اصل يكي از مدارك شناسايي معتبر (شناسنامه، كارت ملي و گذرنامه) و تائيد رو نوشت برابر با اصل

3. تكميل فرم درخواست افتتاح حساب

تحويل دفترچه و يا کارت حساب  تکميل شده به دارندگان حق برداشت از حساب و همزمان، اخذ رسيد تحويل از ايشان