ســـایت لیـــکامـــال

ورود

آخرین اخـــبار تعــاونی اعتـــبار

cart1.jpg


در شرایط كنونی اغلب مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی با توجه به مزایا و ویژگی های كارت های الكترونیكی، كمك های غیر نقدی به كاركنان خود را در قالب این نوع كارت ها ارایه می دهند. بن كارت تعاونی اعتبار به عنوان بن الكترونیكی برای این نوع كمك ها كه غالباً به صورت بن كاغذی مطرح است، جایگزین مناسبی محسوب می شود.

شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو در راستای ارائه خدمات الکترونیکی با همکاری بانک سپه اقدام به ارائه کارت های مغناطیسی تعاون کارت نموده است. بمنظور استفاده از این کارت متقاضی ضمن افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت تعاون کارت نزد یکی از شعب تعاونی اعتبار و اخذ کارت مغناطیسی تعاون کارت قادر خواهد بود از خدمات الکترونیکی این کارت استفاده نماید.لازم به ذکر است کلیه کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو که در شعب و باجه‌های تعاونی اعتبار حساب سپرده دارند می‌توانند با دریافت تعاون کارت از خدمات شبکه شتاب با پشتیبانی بانک سپه استفاده نمایند .


در بین ایرانیان و بسیاری از جوامع دیگر هدیه دادن و هدیه گرفتن به مناسبت های مختلف امری دوست داشتنی، نیكو و پسندیده است. شركت تعاونی اعتبار ایران خودرو با در نظر گرفتن این موضوع كه هدایا باید به گونه ای باشد تا سلیقه گیرنده آن مد نظر قرار گیرد، به صدور كارت هدیه مبادرت ورزیده است. این كارت انتخاب مناسبی در هدیه دادن ایرانیان به یكدیگر می باشد.

افتـــخارات ماشرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو در مردادماه
۱۳۸۲و در راستای اجرای اوامر مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همگام با برنامه های راهبردی گروه صنعتی ایران خودرو، و در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و طی مجوز شماره ۶۵۱۷/۱ مورخ ۸۲/۰۴/۱۸ وزارت تعاون  و تحت شماره ۲۰۶۸۳۳ مورخ ۸۲/۰۵/۰۸ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و تاسیس گردید.

مطالب - اخبار