ســـایت لیـــکامـــال

ورود

آخرین اخـــبار تعــاونی اعتـــبار

cartzendegiok.png
کاهش نرخ سود بازپرداخت اقساط کارت زندگی با هدف ایجاد تغییرات و مناسب سازی نرخ خدمات وبه منظور گسترش دامنه‌ی خدمات،  نرخ سود بازپرداخت اقساط کارت زندگی در بازه‌ی سه ماهه از 10 درصد به 4 درصد و در بـازه‌ی شش ماهه از 12 به 10 درصد کاهش یافت.
همچنین سقف اعتبار اعطایی به دارندگان این کارت ، از 50 میلیون تومان به 90 میلیون تومان افزایش یافت. کارکنان گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌توانند با مراجعه به هر یک از شعب و باجه‌های تعاونی‌اعتبار در شرکت‌های گروه با درخواست و تشکیل پرونده و معرفی ضامن نسبت به دریافت کارت زندگی با اعتباری تا سقف 90 میلیـون تومان، از صدها فروشگـاه و سامانـه‌ی اینترنتـی طرف قرارداد، خریدهای مورد نیاز خود را انجام و اقساط آن ‌رابا شرایط متنوع و به تناسب مبلغ خرید بازپرداخت نمایند.

افتـــخارات ماشرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو در مردادماه
۱۳۸۲و در راستای اجرای اوامر مقام معظم رهبری درخصوص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همگام با برنامه های راهبردی گروه صنعتی ایران خودرو، و در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و طی مجوز شماره ۶۵۱۷/۱ مورخ ۸۲/۰۴/۱۸ وزارت تعاون  و تحت شماره ۲۰۶۸۳۳ مورخ ۸۲/۰۵/۰۸ در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و تاسیس گردید.

مطالب - اخبار