اینترنت بانک
‫بانکداري الکترونيک‬

بانکداري الکترونيکي

 

بانک‌داري الکترونيک، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي براي مشتريان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي و همچنين فرآيندهاي بين شعبه‌اي و بين بانکي به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طريق کانال‌هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند.

به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي است و نيازي به حضور فيزيکي مشتري در شعبه نيست

.

 

درخواست رمز اول و دوم تعاون کارت و بن کارت بانکداري الکترونيک راهنماي استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک راهنماي استفاده از خدمات موبايل بانکينگ راهنماي استفاده از خدمات تلفن بانکينگ راهنماي استفاده از خدمات SMS Banking