اینترنت بانک
‫سنجش رضايت مشتريان‬

مشتري گرامي

 

آگاهي از ديدگاه ها  و نظرات شما  يکي از مهمترين  راهکار هاي تعاوني اعتبار براي بهبود کيفيت محصولات و خدمات مي باشد. خواهشمند است با تکميل اين پرسشنامه ما را در راستاي بهبود مستمر و هوشمندانه کمک نماييد  .