اینترنت بانک

‫انتقادات و پيشنهادات‬

 

مرکز ارتباط با مشتريان تعاوني اعتبار  به منظور پاسخگويي به مردم و مشتريان گرامي و دريافت بازخورد از فعاليت ها و محصولات مختلف تعاوني ايجاد و آماده خدمت رساني مي باشد. بدين منظور شما مي توانيد  نظرات و شکايات خود را از کانال هاي مختلف طراحي شده ارسال و پاسخ هاي لازم را در اسرع وقت دريافت نماييد.

 

تغییر تصویر