مطالب منتخب:

شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي با همکاري بانک سپه اقدام به ارائه کارت هاي مغناطيسي تعاون کارت نموده است. بمنظور استفاده از اين کارت متقاضي ضمن افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت تعاون کارت نزد يکي از شعب تعاوني اعتبار و اخذ کارت مغناطيسي تعاون کارت قادر خواهد بود از خدمات الکترونيکي اين کارت استفاده نمايد. خدمات ارائه شده از طريق تعاون کارت عبارت است از: تلفن‌ بانک SMS Banking خدمات اينترنتي

 

 

22/9/1396
اعلام واريز سود قطعي سپرده هاي تعاوني اعتبار
22/9/1396
اطلاعيه افزايش سرمايه تعاوني اعتبار ايران خودرو
21/9/1396
اعلام اسامي برندگان قرعه کشي سپرده زندگي
30/8/1396
توزيع 5000 کارت زندگي در شعب تعاوني اعتبار
7/8/1396
برندگان قرعه کشي سپرده زندگي مهرماه
6/3/1396
اسامي برندگان يازدهمين دوره قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه
3/9/1393
خبرهاي خوش قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه تعاوني اعتبار
3/9/1393
خبرهاي خوش قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه تعاوني اعتبار
4/10/1390
نتايج قرعه کشي سال 90 اعلام شد. براي مشاهده نتايج قرعه کشي اين دوره وارد اين قسمت شويد.
13/9/1396
نشريه الکترونيک شماره 16
15/8/1396
نشريه الکترونيک شماره 15 مهر ماه 96
26/7/1396
نشريه الکترونيک 14
5/6/1396
نشريه الکترونيک شماره 13
17/4/1396
نشريه الکترونيک شماره 12 تير 96
24/3/1396
نشريه الکترونيک شماره 11 خرداد 96
31/2/1396
نشريه الکترونيک شماره 10 ارديبهشت1396
4/2/1396
نشريه الکترونيک فروردين ماه شماره 9
14/1/1396
نشريه الکترونيک اسفند ماه شماره 8
25/11/1395
نشريه الکترونيکي شماره 7 بهمن ماه
27/10/1395
نشريه الکترونيکي شماره 6 دي ماه
25/9/1395
نشريه الکترونيک شماره 5
22/8/1395
نشريه الکترونيکي شماره 4
1/8/1395
ويژه نامه شماره 1 تعاوني اعتبار
16/5/1395
نشريه الکترونيکي شماره 1
29/7/1395
نشريه الکترونيکي شماره 2
29/7/1395
نشريه الکترونيک شماره 3