ارزشهاي سازماني

تعاوني اعتبار کارکنان گروه صنعتي ايران خودرو، سازماني است که ارزش­هاي محوري خويش را چون ستونهاي استوار براي کسب و کار خويش بنا نهاده است، اهم اين ارزشها به شرح زير مي­باشد:

 

- درستي

ما راستگويي، شفافيت و قانون مداري را سرلوحه تمامي فعاليت هاي خود قرار داده ايم و در تعاملات خود حسن نيت داشته و امانتدار هستيم. منافع را بطور عادلانه بين ذينفعان توزيع و اعتماد پايدار آنان را جلب مي نمائيم.

 

- اتحاد و انسجام

ما يک مجموعه منسجم و متحد، متشکل از ستاد، دفاتر منطقه اي، شعب، باجه، نمايندگي و ... هستيم. ما به کارگروهي و يادگيري مستمر اعتقاد داريم و موفقيتهاي گروهي را به توفيقات فردي ترجيح مي­دهيم. با خلق فرصت­ ها و اشتراک گذاشتن دانش خود، تعهد و وفاداري مان را تقويت نموده و مانند يک خانواده عمل مي­ کنيم.

 

- ارزش­ آفريني براي مشتريان

ما مشتري مدار هستيم و با توجه به نياز­هاي مشتريان مان در مراحل مختلف چرخه زندگي شان، خدمات مان را طراحي و ارائه مي نماييم. ما با فعاليت هاي دانش بنيان خود و با هدايت خلاقيت و نوآوري ذينفعان مان، ­در ارايه محصولات ترکيبي و متنوع پيشتاز هستيم و بدين طريق دائماً براي مشتريان مان ارزش آفريني مي­ کنيم.

 

- ارج نهادن به کارکنان

کارکنان ما اصلي‌ترين سرمايه‌هاي ما هستند. بر اين باوريم که براي جلب رضايت مشتريان بايد توجه خاصي به ارتقاء سطح توانمندي‌هاي کارکنان خود داشته باشيم. براي داشتن کارکناني مستعد در تمام فرآيندهاي کاري بر خلاقيت و نوآوري، چابکي و تخصص­گرايي تمرکز داشته و يادگيري مستمر و انضباط را جزء جدا نشدني فرهنگ خود مي­دانيم. اعتقاد داريم براي انجام کارهاي بزرگ به انسان‌هاي بزرگ و توانمند نياز داريم. با اين سرمايه­ گذاري براي کارکنان، دلبستگي و تعلق سازماني را ميان آنها تقويت کرده ­ايم.

 

- مسئوليت پذيري اجتماعي

ما علاوه بر تلاش براي کسب سود و تحقق منافع سهامداران خود، به مسئوليت‌هاي اجتماعي‌ مان در قبال جامعه نيز توجه داريم. در اين راستا يک کسب و کار برد، برد، برد خواهيم داشت، به نحوي که هم سازمان، هم مشتري و هم جامعه و محيط زيست منتفع شوند.