مطالب منتخب:

شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي ارائه خدمات الکترونيکي با همکاري بانک سپه اقدام به ارائه کارت هاي مغناطيسي تعاون کارت نموده است. بمنظور استفاده از اين کارت متقاضي ضمن افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت تعاون کارت نزد يکي از شعب تعاوني اعتبار و اخذ کارت مغناطيسي تعاون کارت قادر خواهد بود از خدمات الکترونيکي اين کارت استفاده نمايد. خدمات ارائه شده از طريق تعاون کارت عبارت است از: تلفن‌ بانک SMS Banking خدمات اينترنتي

 

 

22/8/1395
انتشار شماره جديد ماهنامه اعتبار
8/8/1395
اسامي برندگان جوايز نقدي مهر ماه دومين دوره قرعه کشي حسابهاي فصلي
1/8/1395
نخستين ويژه نامه تعاوني اعتبار ،همراه هفته نامه کارامد منتشر شد.
29/7/1395
اختصاص 2 دستگاه سمند، جوايز ويژه دومين دوره حساب هاي فصلي تعاوني اعتبار
4/8/1395
افتتاح باجه هاي جديد تعاوني اعتبار ايران خودرو
3/9/1393
خبرهاي خوش قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه تعاوني اعتبار
3/9/1393
خبرهاي خوش قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه تعاوني اعتبار
4/10/1390
نتايج قرعه کشي سال 90 اعلام شد. براي مشاهده نتايج قرعه کشي اين دوره وارد اين قسمت شويد.
22/8/1395
نشريه الکترونيکي شماره 4
1/8/1395
ويژه نامه شماره 1 تعاوني اعتبار
16/5/1395
نشريه الکترونيکي شماره 1
29/7/1395
نشريه الکترونيکي شماره 2
29/7/1395
نشريه الکترونيک شماره 3